Keskiviikkona 20.3.2019

KÄYTÄNNÖN PSYKIATRIAA

Tule päivittämään tietosi ja oppimaan uutta tärkeiden ja tavallisten psykiatristen ongelmien hoidosta. Tämän session kuultuasi tiedät, milloin psyykenlääke on turha ja milloin sen voi lopettaa. Osaat valita masennuslääkkeen erilaisille potilaille, välttää vaarallisia psyykenlääkeyhdistelmiä, arvioida kuka tulisi lähettää psykoterapiaan ja hoitaa kipupotilaan mielialaoireita.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: yleislääketiede; 2 tuntia: fysiatria, geriatria, kliininen kemia, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria, syöpätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto; 1 tunti: anestesiologia ja tehohoito, lastenneurologia, lastenpsykiatria, neurokirurgia, patologia

Puheenjohtaja dosentti MERJA VIIKKI, TaY

14.00  Professori JOUKO LÖNNQVIST, HY
             Milloin psyykenlääkitys on turhaa?

14.25  Ylilääkäri SAMI RÄSÄNEN, OYS
             Kipupotilaan mielialaoireet

14.50  Professori JUKKA HINTIKKA, TaY
             Miten valita masennuslääke: potilastapauksia

15.15  TAUKO (30 min)

15.45  Erikoislääkäri ELINA HAAPANIEMI, Tampere
             Kenelle psykoterapiaa

16.10  Dosentti KARI RAASKA, HUS
             Psyykenlääkkeiden tärkeimmät yhteisvaikutukset

16.35  Ohjelma päättyy