Keskiviikkona 20.3.2019

KONSULTOI GYNEKOLOGIA

Valistustyö seksiteitse tarttuvista taudeista on tärkeää seksuaali- ja lisääntymisterveyden turvaamiseksi. Diagnostiikassa tulisi muistaa todetun seksitaudin yhteydessä HIV-testi. Lisääntymisterveyttä edistää myös turvallinen ja varma raskauden ehkäisy. Naisen ennenaikaisesti hiipuva hormonituotanto johtaa hedelmättömyyteen ja se tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain. Tässä symposiumissa käsitellään seksitautien Käypä hoito -suosituksen päivitystä vuodelta 2018. Lisäksi etsitään, riskit huomioiden, sopivaa hormonaalista ehkäisyä esimerkkitapausten avulla.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: infektiosairaudet, kliininen farmakologia ja lääkehoito, naistentaudit ja synnytykset, syöpätaudit, terveydenhuolto, yleislääketiede; 2 tuntia: endokrinologia, kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, patologia, työterveyshuolto; 1 tunti: perinnöllisyyslääketiede

Puheenjohtaja LT REITA NYBERG, Tays

9.45   Dosentti EIJA HILTUNEN-BACK, HUS
             Seksitautien nykytilanne

10.10   LT INKA AHO, HUS
             HIV ja lisääntymisterveys, mitä uutta

10.35   Dosentti RITVA HURSKAINEN, HUS
             Hormonikierukan edut, haitat ja tulevaisuus

11.00   TAUKO (20 min)

11.20   LT KATJA AHINKO, Tays
             Ehkäisyn valinta yksilöllisesti

11.55   LT JOHANNA AALTONEN, Ovumia Tampere
             Ennenaikainen menopaussi – hedelmättömyydestä pitkäaikaisvaikutuksiin

12.20   Ohjelma päättyy