Keskiviikkona 20.3.2019

LASTEN NEUROLOGISIA PULMIA JA TOIMINNALLISIA OIREITA

Lasten neurologisen kehityksen seuranta neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa on tärkeää. Ennenaikaisesti syntyvillä lapsilla on kohonnut riski neurologisiin ongelmiin. Perusterveydenhuollon lääkäri kohtaa myös päänsärystä kärsiviä lapsia tai voi joutua selvittelemään epäilyjä mahdollisesta kohtausoireesta. Joskus myös lapsen toiminnalliseksi tunnistettu oireilu voi pitkittyä ja vaikeutua aiheuttaen poissaoloja koulusta sekä arjen hankaloitumista. Näiden tilanteiden selvittelemisessä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: akuuttilääketiede, kliininen neurofysiologia, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, yleislääketiede; 2 tuntia: neurokirurgia, nuorisopsykiatria, perinnöllisyyslääketiede, psykiatria; 1 tunti: kliininen kemia, silmätaudit

Puheenjohtaja dosentti KAI ERIKSSON, Tays

14.00  Erikoislääkäri MERJA HIETANEN, Ylöjärven kaupunki
             Lapsen normaali motorinen kehitys ensimmäisen ikävuoden aikana

14.25  Erikoislääkäri PIIA HAAPALA, Tays
             Päänsärky – milloin tarvitaan jatkotutkimuksia

14.50  Erikoislääkäri JUHA KUITTINEN, Tays
             Kohtausoireet

15.15  TAUKO (30 min)

15.45  LT TUIRE LÄHDESMÄKI, TYKS
             Kun lapsi ei jaksa – toiminnallisten oireiden tunnistaminen

16.10  LT OUTI SAARENPÄÄ-HEIKKILÄ, Tays
             Toiminnallisten oireiden hoito

16.35  Dosentti JUULIA PAAVONEN, HUS
             Lasten unihäiriöt

17.00  Ohjelma päättyy