Keskiviikkona 20.3.2019

PÄIHTEET ONGELMANA

Tule saamaan selkeitä ohjeita päihdeongelmien hoitoon: miten sekavan ja itsetuhoisen sekakäyttäjän tilannetta tulisi arvioida ja hoitaa päivystyksessä, mitä apua tarjota unettomuuteen ja ahdistuneisuuteen päihteitä liikaa käyttävälle potilaalle. Tule saamaan täsmäohjeet bentsodiatsepiineista vierottautumiseen ja toisaalta oppimaan tilanteet, milloin sitä ei kannata yrittää.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: kliininen kemia, yleislääketiede; 2 tuntia: akuuttilääketiede, fysiatria, infektiosairaudet, kliininen neurofysiologia, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria, terveydenhuolto, työterveyshuolto, verisuonikirurgia; 1 tunti: lastenneurologia, liikuntalääketiede, neurokirurgia

Puheenjohtaja professori OLLI KAMPMAN, TaY

9.30   Erikoislääkäri MERJA SYRJÄMÄKI, Tays
             Bentsodiatsepiiniriippuvuus

9.55   Rikosylikomisario JARI KINNUNEN, Sisä-Suomen poliisilaitos
             Lääkkeet katukaupassa Pirkanmaalla

10.20  Professori JYRKI KORKEILA, TY
             Sekava ja itsetuhoinen sekakäyttäjä

10.45   LT PEKKA LAINE, OYS
              Päihdeongelmaisen unettomuuden ja ahdistuneisuuden hoito

11.10   Erikoislääkäri SEIJA JOUKANEN, Hattula
             Opioidikorvaushoito - kenelle, milloin ja mitä huomioitava

11.35   Ohjelma päättyy