Keskiviikkona 20.3.2019

TAIDE JA TERVEYS

Taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen. Kulttuurin harrastamisella on yhteyttä siihen, miten hyväksi oman elämämme koemme. Mitä Pikku tikka -patsas kertoo ja miten valokuvat tai maalaustaide vaikuttavat hyvinvointiimme? Sairaaloiden suunnittelussa on taide ja värit otettu vahvasti mukaan; mitä näillä halutaan sanoa.

Erikoistumiskoulutuksena 2 tuntia: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, foniatria, fysiatria, gastroenterologinen kirurgia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen hematologia, kliininen neurofysiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, käsikirurgia, lastenkirurgia, lastenpsykiatria, lastentaudit, nefrologia, neurologia, nuorisopsykiatria, oikeuslääketiede, oikeuspsykiatria, perinnöllisyyslääketiede, psykiatria, silmätaudit, suu- ja leukakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, terveydenhuolto, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede; 1 tunti: kliininen kemia, lastenneurologia

Puheenjohtajat arkkiatri RISTO PELKONEN, Helsinki ja professori KATRIINA AALTO-SETÄLÄ, TaY

9.45   Taiteilija PIRKKO NUKARI, Helsinki
            Pikku tikan luoja

10.15  Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä
            MIINA SAVOLAINEN, Helsinki
            Hoivavaikutusta vahvistamassa: merkityksellisyys ja nähdyksi tuleminen.
            Voimauttava valokuva kohtaamistyön työotteena

10.45  Kuvataiteilija, valtiotieteiden tohtori (HY) SOILE YLI-MÄYRY, Lahti
             Kuvataide ja terveys

11.15   Arkkitehti ANTTI-MATTI SIIKALA, Helsinki
            Arkkitehtuurin ja taiteen merkitys sairaalaympäristössä

11.45  Ohjelma päättyy