PERJANTAINA 22.3.2019

FAKTOJA KOLESTEROLIN HOIDOSTA

Kolesterolikeskustelu on käynyt kuumana jo vuosien ajan ja vastaanottotyössä kolesterolilääkityksen hyötyjä joutuu perustelemaan usein hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi. Statiineilla on osoitettuja haittoja, joiden tunteminen on tarpeellista. Toisaalta lievästi poikkeavien kolesteroliarvojen perusteella saattavat pienen riskin potilaat tulla ylihoidetuksi ja toisinaan pelkkä ruokavalio-ohjaus saattaa riittää. Statiinilääkityksen yleistyttyä familiaalisen hyperkolesterolemian diagnosointi on jäänyt taka-alalle, vaikka perheiden tunnistaminen olisi tärkeää primaariprevention toteuttamiseksi. Tule kuuntelemaan faktat korkean kolesterolin nykyhoidosta.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: endokrinologia, kliininen kemia, yleislääketiede; 2 tuntia: akuuttilääketiede, kardiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, nefrologia, neurologia, patologia, perinnöllisyyslääketiede, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, työterveyshuolto, verisuonikirurgia; 1 tunti: geriatria, kliininen hematologia

Puheenjohtaja LT JENNI KOSKELA, Tays

12.45  Erikoislääkäri KATJA YLITOLVA, Nokian kaupunki
             Kolesterolin alentaminen käytännön työssä

13.10  Professori MATTI TIKKANEN, HY
             Voiko statiinin haittoihin vaikuttaa?

13.35  TAUKO (25 min)

14.00  LT LAURA KOLEHMAINEN, Pohjois-Karjalan keskussairaala
             Iäkkään kolesterolilääkitys ja lääkityksen lopetus

14.25  Dosentti SAARA METSO, Tays
             Familiaalinen hyperkolesterolemia

14.50  Professori ARI PALOMÄKI, Kanta-Hämeen keskussairaala
             Kuka hyötyy hoidosta eli onko primaaripreventiosta näyttöä

15.15   Ohjelma päättyy