PERJANTAINA 22.3.2019

RANKA REISTAILEE

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat kallis kansantauti, joiden aiheuttaminen  kokonaiskustannusten arvioidaan oleva 2,5 miljardia vuodessa. TULE-sairaudet ovat ylivoimaisesti yleisin syy lääkärissäkäynteihin ja sairauspoissaoloihin. Keskeisessä asemassa on oireiden varhainen toteaminen, oireisiin puuttuminen, sekä tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä ylläpitävien elintapojen huomiointi. Kuvantamistutkimuksia tehdään paljon, mutta usein kuvantamislöydös ja potilaan kokema kipu ovat jopa ristiriidassa. Tällöin potilaan kliininen tutkiminen korostuu entisestään.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: akuuttilääketiede, fysiatria, neurologia, ortopedia ja traumatologia, reumatologia, työterveyshuolto, yleiskirurgia, yleislääketiede; 2 tuntia: kliininen hematologia, kliininen neurofysiologia, liikuntalääketiede, neurokirurgia, sisätaudit

Puheenjohtaja dosentti MARKKU KANKAANPÄÄ, Tays

13.00  Dosentti MARKKU KANKAANPÄÄ, Tays
             Uusi Tays niska- ja selkäpotilaan hoitoketju

13.25  LL TARJA VIRKKUNEN, Tays
             Kaularankapotilas vastaanotolla

13.50  TAUKO (25 min)

14.15  LL TIMO RUUSILA, Tays Hatanpää
             Lannerankapotilas vastaanotolla

14.40  LL JAAKKO LESKINEN, Tays
             Mitä teen, kun kliiniset TULE-löydökset eivät selitä oirekuvaa?

15.05  Dosentti JARI PARKKARI, Tampereen Urheilulääkäriasema
             Tutkitusti hyödylliset elintapaohjeet TULE-sairauksien hoidossa

15.30   Ohjelma päättyy