Torstaina 21.3.2019

Duodecim-symposiumi – XLIV Lääkehoidon symposiumi

KUN LÄÄKEHOITO EI TEHOA TAI TEHOAA LIIAN HYVIN

Lääkehoidon symposiumissa käsitellään lääkehoidon vasteen arviointia. Mistä johtuvat lääkkeiden suuret yksilölliset vaikutuserot? Auttaako farmakogenetiikka lääkkeen tehon ennustamisessa tai arvioinnissa? Milloin tarvitaan pitoisuusmittauksia? Muuttuuko lääkehoidolla saavutettava hyöty pitkäkestoisen käytön aikana? Näihin ja moniin muihinkin ajankohtaisiin kysymyksiin löydät vastauksen 44. Lääkehoidon symposiumissa.

Erikoistumiskoulutuksena 4 tuntia: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen hematologia, nefrologia, perinnöllisyyslääketiede sisätaudit, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede; 3 tuntia: kliininen kemia, reumatologia, syöpätaudit; 2 tuntia: endokrinologia, gastroenterologia, ihotaudit ja allergologia, kardiologia, kliininen mikrobiologia, lastentaudit, patologia; 1 tunti: geriatria, lastenneurologia,  lastenpsykiatria, psykiatria, silmätaudit

Puheenjohtaja professori EEVA MOILANEN, TaY

8.15     Professori HEIKKI RUSKOAHO, HY
             Vaste lääkehoitoon odotuksesta poikkeava – mistä etsitään syitä?

8.40    Professori PIRJO MUSTONEN, Keski-Suomen keskussairaala
             Antitromboottiset lääkkeet ja lääkeresistenssi

9.05    Dosentti LASSI NELIMARKKA, TYKS
             Diabeteslääkkeet eivät tehoa

9.30   TAUKO (30 min)

10.00  Dosentti LEO NISKANEN, HUS
             Kaikki tarvitsevat D-vitamiinia ja kalsiumlisää ravintoonsa vai tarvitsevatko?

10.25   Dosentti PIA ISOMÄKI, Tays
             Miksi biologisten lääkkeiden teho heikkenee ajan kuluessa?

10.50  Professori ESA LEINONEN, TaY
             Masennuslääkkeiden teho ja tehon puute

11.15   Professori MIKKO NIEMI, HY
            Auttaako farmakogenetiikka käytännön lääkäriä lääkkeen tehon ja 
            turvallisuuden arvioinnissa

11.40   Professori EIJA KALSO, HY
             Opioidiepidemia – tilanne meillä ja muualla

12.05  Ohjelma päättyy