TORSTAINA 21.3.2019

NUORUUDEN KUOHUNTAA

Teini-iän kehitykseen kuuluu monenlainen tunteiden aaltoilu ja käytöksen muutokset. Missä menee normaalin raja? Osa nuorista sairastuu mielenterveyden häiriöihin, käyttää päihteitä väärin tai kehittää käytöshäiriön. Nämä kaikki on tärkeää tunnistaa ajoissa ja ohjata nuori saamaan hoitoa ja apua. Moniammatillinen yhteistyö terveys-, sosiaali- ja sivistyspalveluiden välillä on usein tarpeen näiden nuorten hoidossa. Erityisesti käytöshäiriöt ovat haastava ongelmaryhmä, johon liittyy paljon oheissairastavuutta ja huomattava syrjäytymiskehityksen riski. Käytöshäiriöitä voidaan ehkäistä vanhemmuutta tukevilla interventioilla, joten niihin kannattaa panostaa.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: akuuttilääketiede, lastenkirurgia, lastenpsykiatria, lastentaudit, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria, yleislääketiede; 2 tuntia: lastenneurologia; 1 tunti: kliininen kemia

Puheenjohtaja professori RIITTAKERTTU KALTIALA-HEINO, TaY

14.00  LT LAURA SUOMALAINEN, HUS
             Epävakaus ja tunnesäätelyn ongelmat

14.25  LT JUHA VÄÄNÄNEN, Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere
             Psykoosin ennakko-oireet

14.50  Erikoislääkäri KRISTI KAJAK, HUS
             Päihteiden pauloissa – miten tunnistan?

15.15   TAUKO (30 min)

15.45  Erikoislääkäri MARJA TYÖLÄJÄRVI, Tays
             Tavarat lentää ja ovet paukkuu – mikä on normaalia?

16.10  Professori NINA LINDBERG, HY
             Käytöshäiriön hoito – lääkettä vai jotain muuta

16.35  Professori EEVA ARONEN, HY
             Käytöshäiriön ennaltaehkäisy

17.00  Ohjelma päättyy