Torstaina 21.3.2019

PSYKIATRIAA PERUSTERVEYDENHUOLTOON

Tule kuuntelemaan uusinta tietoa työterveys- ja yleislääkärin usein kohtaamien psykiatristen ongelmien hoidosta: uuden Ahdistuneisuushäiriöiden Käypä hoito -suosituksen ydinasiat, selkeät ohjeet unettomuuden ja somatisaation hoitoon sekä ADHD-potilaan seurantaan. Lisäksi opit, mitä tehdä, jos potilas uhkaa lääkäriä joko epäsuorasti tai suoraan.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: yleislääketiede; 2 tuntia: nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria, terveydenhuolto, työterveyshuolto; 1 tunti: ihotaudit ja allergologia, liikuntalääketiede

Puheenjohtaja professori KARI REIJULA, HY

9.30   Dosentti SAMI LEPPÄMÄKI, HY
             ADHD-potilaan seuranta

9.55   Professori HANNU KOPONEN, HY
             Ahdistuneisuushäiriöiden Käypä hoito -suositus: ydinkohdat yleislääkärille

10.20  LT RIIKKA MÄKELÄ, Tays
             Somatisoiva potilas – mitä voi tehdä?

10.45   TAUKO (30 min)

11.15    LT JUHA MARKKULA, Tyks
             Käytännön ohjeita unettomuuden hoitoon

11.40   Dosentti HANNU LAUERMA, Psykiatrinen vankisairaala
             Suora ja epäsuora uhkailu potilassuhteissa

12.05  Ohjelma päättyy