TORSTAINA 21.3.2019

VANHUS PÄIVYSTYKSESSÄ

Akuutisti sairastuneen vanhuspotilaan arviointiin ei ole valmista protokollaa tai muuta oikotietä. Vanhenemismuutokset ja pitkäaikaissairaudet tekevät vakavienkin sairauksien oirekuvista usein epätyypillisiä: yleistilan laskun taustalla voi olla vatsakatastrofi tai deliriumin syynä intoksikaatio. Vaikka tavoitteena on tunnistaa akuutit sairaudet, systemaattinen potilaan arviointi auttaa havaitsemaan myös ne tilanteet, jolloin syitä päivystyskäynnille pitää etsiä muualta kuin virtsan bakteerikasvusta.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: kliininen kemia, yleislääketiede; 2 tuntia: akuuttilääketiede, gastroenterologinen kirurgia, geriatria, infektiosairaudet, kardiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen hematologia, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurologia, sisätaudit, syöpätaudit, terveydenhuolto, urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia; 1 tunti: anestesiologia ja tehohoito, gastroenterologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen mikrobiologia, neurokirurgia, ortopedia ja traumatologia, psykiatria

Puheenjohtaja professori (ma.) ESA JÄMSEN, TaY

9.00    Erikoislääkäri HANNA KERMINEN, TaY ja Tays
             Yleisimmät akuutit ongelmat: mitä niiden taustalla lopulta onkaan?

9.25    LT HANNA-MARI ALANEN, Tays
             Aivojen akuutti vajaatoiminta eli delirium

9.50    TAUKO (30 min)

10.20   LT MIKA UKKONEN, Tays
              Vanhuksen akuutti vatsa

10.45  Dosentti MAARIT WUORELA, Turun kaupunginsairaala
             Vaaniiko oireiden taustalla VTI?

11.10   Erikoislääkäri JANNE ALAKARE, HUS
             Iäkkään potilaan intoksikaatio

11.35   Ohjelma päättyy