Torstaina 19.3.2020

Bertel Laurell -symposiumi

VOIKO VANHAA LEIKATA?

Iäkkäät muodostavat merkittävän ja koko ajan kasvavan osuuden kirurgisista potilaista. Leikkausaiheet jakautuvat tekonivelkirurgian kaltaiseen toimintakykyä parantaviin toimenpiteisiin ja toisaalta pitkäaikaissairauksien hoidoksi tehtäviin toimenpiteisiin sekä syöpäkirurgiaan. Hoitolinjan valinta ei aina ole helppoa ja saavutettavia hyötyjä täytyy arvioida suhteessa riskeihin. Toisaalta leikkauksesta pidättäytyminen voi merkitä esimerkiksi palliatiiviseen hoitoon siirtymistä. Hoitopäätösten teko edellyttääkin riittäviä tietoja potilaasta, paitsi sairauksien myös toimintakyvyn ja joskus laajemmankin kokonaistilanteen osalta. Tämä edellyttää riittävää tiedonvälitystä ja yhteistyötä perusterveydenhuollon ja kirurgisen yksikön välillä niin leikkausharkintaa tehtäessä kuin leikkauksen jälkeen jatkohoitoa ja kuntoutusta suunniteltaessa. Symposiumissa tuodaan esille myös sitä, miten jo lähetevaiheesta lähtien voidaan parantaa iäkkään potilaan valmiuksia kirurgiseen hoitoon ja siitä toipumiseen.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, gastroenterologia, geriatria, kardiologia, kliininen kemia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, käsikirurgia, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurologia, oikeuslääketiede, ortopedia ja traumatologia, silmätaudit, sisätaudit, suu- ja leukakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, syöpätaudit, terveydenhuolto, urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede; 2 tuntia: radiologia; 1 tunti: ihotaudit ja allergologia, plastiikkakirurgia

Puheenjohtaja professori TUOMAS KOSKELA, Tampereen yliopisto

14.00  Tampereen Lääkäriseuran puheenjohtaja SIRKKA-LIISA KAISTINEN
              Bertel Laurellin palkinnon jakaminen

14.10  Professori ESA JÄMSEN, Tampereen yliopisto
             Mitä huomioida iäkästä leikkaukseen lähettäessä

14.35  Erikoislääkäri SUSANNA NIEMELÄINEN, Tays Hatanpää
             Mikä kirurgia kiinnostaa eli mitä mainita lähetteessä

15.00  TAUKO (30 min)

15.30  LT JUHA VIRMAN, Tays Hatanpää
             Leikkauskelpoisuus – anestesiologin näkökulma

15.55  LT HANNA ÖHMAN, HUS
             Leikkauksen jälkeen jaloilleen

16.20  Erikoislääkäri HANNA KERMINEN, Tampereen yliopisto
             … ja sairaalasta kotiin

16.45  Ohjelma päättyy