Posterinäyttely

KUTSU POSTERINÄYTTELYYN

Tampereen Lääkäriseura r.y. ja Tampereen lääkäripäivät järjestävät 44. Tampereen lääkäripäivien yhteydessä lääketieteen, terveydenhuollon ja terveystieteen tutkimusta esittelevän posterinäyttelyn. Lääkäripäivien järjestelytoimikunta kutsuu tutkijoita ja tutkijaryhmiä esittelemään tekeillä olevia ja hiljakkoin valmistuneita tutkimuksiaan. Posteri on saanut olla esillä myös muualla eikä sen esittämistä rajoiteta muissa yhteyksissä.

POSTERIPALKINTO: Posteripalkintoihin on varattu yhteensä 5.500 euroa, jolla yksi tai useampi yleistä kiinnostusta herättävä, hyvin esitetty suomenkielinen ja muualla palkitsematon posteri palkitaan. Osa summasta on varattu parhaalle kandin tekemälle posterille. Palkitsemiskriteereissä painotetaan posterin tieteellistä laadukkuutta, tulosten merkitystä, tutkimusasetelman ja tulosten esittämisen selkeyttä sekä posterin ulkoasua.

Lähetysohje: Abstraktit pyydetään lähettämään 15.2.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostitse kirsi.valli@duodecim.fi (perilletulo kuitataan).

Mukaan on ehdottomasti liitettävä yhteyshenkilön tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä tieto myös siitä, onko kyseessä kandin tekemä posteri. 

YHTEYSTIEDOT: kirsi.valli@duodecim.fi tai 09 61885452.


Alla abstraktin kirjoitusohje. 


2023 PALKITUT POSTERIT
Tampereen lääkäripäivillä 2023 jaettiin posteripalkintoja yhteensä 5.500 euroa. 

Palkitut posterit alla löytyvät alla olevasta liitteestä.