Posterinäyttely

KUTSU POSTERINÄYTTELYYN
Tampereen Lääkäriseura r.y. ja Tampereen lääkäripäivät järjestävät 
41. Tampereen lääkäripäivien yhteydessä lääketieteen, terveydenhuollon ja terveystieteen tutkimusta esittelevän posterinäyttelyn. Lääkäripäivien järjestelytoimikunta kutsuu tutkijoita ja tutkijaryhmiä esittelemään tekeillä olevia ja hiljakkoin valmistuneita tutkimuksiaan.

POSTERIPALKINTO
Posteripalkintoihin on varattu yhteensä 5.500 euroa, jolla yksi tai useampi yleistä kiinnostusta herättävä ja hyvin esitetty posteri palkitaan. Osa summasta on varattu parhaalle kandin tekemälle posterille. Palkitsemiskriteereissä painotetaan posterin tieteellistä laadukkuutta, tulosten merkitystä, tutkimusasetelman ja tulosten esittämisen selkeyttä, suomen kieltä sekä posterin ulkoasua.

Kirjoitusohje posterikutsussa:

LÄHETYSOHJE
Abstraktit pyydetään lähettämään 14.2.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostitse
Kirsi Vallille   (perilletulo kuitataan). Mukaan on ehdottomasti liitettävä yhteyshenkilön tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä tieto siitä, onko kyse kandin tekemästä posterista.

LISÄTIETOJA 
Kirsi Vallilta sähköpostitse  tai p. 09 6188 5452

2019 PALKITUT POSTERIT
Tampereen lääkäripäivillä 2019 jaettiin posteripalkintoja yhteensä 5.500 euroa. Palkitut posterit 2019: