Perjantaina 20.3.2020

NYKINÄÄ, VAPINAA JA HEIKKOUTTA

Erilaiset liikehäiriöt ja voimattomuusoireet ovat erittäin yleisiä vastaanotolle hakeutumisen syitä. Monia näistä oireista kärsiviä voidaan tutkia ja hoitaa jo perusterveydenhuollossa pitkälle hyvän anamneesin, statuksen ja tavallisten laboratoriomääritysten turvin. Diagnostiikka ei kuteinkaan aina ole helppoa ja esimerkiksi essentiellin vapinan ja Parkinsonin taudin erottaminen toisistaan tuottaa usein ongelmia. Kävelyvaikeuksista kärsivä potilas olisi hyvä ohjata jo alusta alkaen oikean erikoisalan arvioon ja hoitoon. Pelko lihas- tai liikehermosairaudesta kuormittaa potilaita usein, mutta aina liikehäiriön syy ei laajoista tutkimuksista huolimatta selviä, jolloin taustalla voi olla toiminnallinen liikehäiriö. Näiden potilaiden kohtaamiseen on panostettava jo hoitoketjun alusta alkaen.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: fysiatria; 2 tuntia: akuuttilääketiede, kliininen kemia, kliininen neurofysiologia, lastenneurologia, neurokirurgia, neurologia, oikeuslääketiede, psykiatria, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede; 1 tunti: geriatria, nuorisopsykiatria, perinnöllisyyslääketiede, sisätaudit

Puheenjohtaja dosentti MIKKO KÄRPPÄ, OYS

13.00  Erikoislääkäri MIKA KOSKINEN, Tays
             Käsi vapisee

13.25  Erikoislääkäri JERE VIRTA, Tays
             Kävely tökkii ja tahmaa

13.50  LT MANU JOKELA, TYKS ja Tays
             Lihakset nykivät ja kramppaavat – onko minulla ALS?

14.15  TAUKO (15 min)

14.30  Dosentti JOHANNA PALMIO, Tays
             Voimattomuus ja lihasheikkous

14.55  Erikoislääkäri JUSSI JOUKAINEN, Keski-Suomen keskussairaala
             Toiminnallinen liikehäiriö

15.20  Ohjelma päättyy