Perjantaina 20.3.2020

SÄTEILYLAKI POTILASTYÖSSÄ

Säteilylaki uudistui joulukuussa 2018, ja uuden säteilylain 12 pykälässä säädetään, että organisaatioiden on pidettävä yllä ja kehitettävä toiminnassaan hyvää turvallisuuskulttuuria. Hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen tapahtuu lähettävän ja kuvantavan yksikön yhteistyönä. Säteilylle altistavasta toimenpiteen oikeutuksesta päättää ensi kädessä lähettävä lääkäri, ja tätä päätöksentekoa varten lähettävällä lääkärillä tulee olla perustiedot ionisoivan säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja potilaan säteilyaltistuksesta eri toimenpiteissä.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: kliininen hematologia, kliininen kemia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, radiologia, sydän- ja rintaelinkirurgia, työterveyshuolto; 2 tuntia: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, fysiatria, gastroenterologia, ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, kardiologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, käsikirurgia, lastenkirurgia, lastenneurologia, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurokirurgia, neurologia, ortopedia ja traumatologia, reumatologia, sisätaudit, suu- ja leukakirurgia, syöpätaudit, urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede

Ohjelmasta suositellaan hyväksyttäväksi 3 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutukseksi.

Puheenjohtaja dosentti IRINA RINTA-KIIKKA, Tays

8.30    Johtava asiantuntija RITVA BLY, STUK
             Turvallisuuskulttuuri ja säteilylain velvoitteet lähettävälle lääkärille

8.55    LL SANNI RAERINNE, Tays
             Säteilyannokset eri tutkimuksissa

9.20   TAUKO (25 min)

9.45    Erikoislääkäri MIKA MURTO, Tays Hatanpää
             Mammografiatutkimukseen lähettämisen aiheet

10.10    LT ANNI KANKAANPÄÄ, Tays
              Mammografiatutkimus radiologin näkökulmasta

10.35   LL TERHI KAUPPILA, Tays
              Raskaana olevan kuvantaminen

11.00    Ohjelma päättyy