Torstaina 19.3.2020

LASTENPSYKIATRIAN PÄIVITYSTÄ

Yksilölliset erot lasten kehityksessä ja käyttäytymisessä voivat olla suuria. On tärkeää tunnistaa ja ohjata tutkimusten ja tuen piiriin lapset, joille esimerkiksi vilkkaus tai sosiaalisista suhteista vetäytyminen aiheuttaa haasteita arjessa. Koulukuntoisuuttakin pitää huomata arvioida. Psykoosilääkkeitä käytetään nykyisen aiempaa enemmän lasten vaikeiden käytösoireiden hoidossa. Näihin lääkkeisiin liittyy potentiaalisesti hankalia haittoja, joista myös perusterveydenhuollon lääkärin tulisi tietää. Tule päivittämään tietojasi!

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: foniatria, lastenneurologia, lastenpsykiatria; 2 tuntia: fysiatria, kliininen kemia, lastenkirurgia, lastentaudit, nuorisopsykiatria, psykiatria, yleislääketiede; 1 tunti: perinnöllisyyslääketiede

Puheenjohtaja professori KAIJA PUURA, Tampereen yliopisto

9.30   Erikoislääkäri LEENA PIHLAKOSKI, Tays
            Sosiaalisten taitojen ongelmat

9.55   Dosentti TANJA ÄÄRELÄ, Lapin yliopisto
            Milloin vilkkaus on liiallista?

10.20  Erikoislääkäri KIRSI KAKKO, Tays
             Auttaako lääke käytöshäiriöön?

10.45 TAUKO (30 min)

11.15   Professori KAIJA-LEENA KOLHO, Helsingin yliopisto
            Somaattinen sairaus vaikuttaa mieleen ja mieli sairauteen

11.40  Erikoislääkäri MINNA KOSKINEN, Tays
            Muista pitkäaikaissairaan lapsen ja perheen psykososiaalinen tuki

12.05  Ohjelma päättyy