Torstaina 19.3.2020

Duodecim-symposiumi – XLV Lääkehoidon symposiumi

UUSIN LÄÄKKEIN 2020-LUVULLE

Lääkehoidon symposiumi on järjestetty ensimmäisen kerran jo 45 vuotta sitten, muutamaa vuotta myöhemmin tästä kehittyi Tampereen lääkäripäivät. Lääkehoito on muuttunut noista ajoista huimasti. Sairauksien syntytavan tarkempi selviäminen on tuonut kokonaan uusia ja tehokkaita lääkkeitä käyttöömme. Täsmälääkkeisiin voi liittyä hyvien puolien lisäksi huonojakin ominaisuuksia, sivuvaikutuksia tai yhteisvaikutuksia. Symposiumissa käsitellään muutamia keskeisiä lääkeryhmiä 2020-luvulle lähdettäessä, niiden käyttöä, farmakologiaa tai yhteisvaikutuksia.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: akuuttilääketiede, endokrinologia, fysiatria, gastroenterologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen hematologia, kliininen kemia, lastenneurologia, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurologia, oikeuslääketiede, patologia, silmätaudit, sisätaudit, syöpätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede; 2 tuntia: geriatria, ihotaudit ja allergologia, kardiologia, reumatologia; 1 tunti: nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria

Puheenjohtaja dosentti JAAKKO ANTONEN, Tays

14.10   Erikoislääkäri PETTERI MAUNU, Tays
              Käytännön lääkärin työkalut kroonisen kivun hoidossa

14.35   Dosentti VILLE ARTTO, HYKS
              Migreenin estohoidon uusi aikakausi

15.00   Dosentti MINNA TANNER, Tays
              Modernien syöpälääkkeiden sivuvaikutukset

15.25   TAUKO (30 min)

15.55   Apulaisprofessori ERIIKA SAVONTAUS, Turun yliopisto
              Uudet diabeteslääkkeet farmakologin silmin

16.20   Professori PIRJO MUSTONEN, Keski-Suomen keskussairaala ja 
              Jyväskylän yliopisto
              Antikoagulaatio muutoksen kourissa – jääkö varfariini historiaan?

16.45   Apulaisprofessori ALEKSI TORNIO, Turun yliopisto
              Tavallisimmat interaktiot jotka tulisi hallita

17.10   Ohjelma päättyy