Keskiviikkona 18.3.2020

AHDISTAA! – PSYKIATRIAA PERUSTERVEYDENHUOLTOON

Ahdistuneita nuoria on yhä enemmän. Tule kuuntelemaan, miten heidän tilannettaan tulisi arvioida ja millaista hoitoa perusterveydenhuollossa kannattaisi tarjota. Itsemurhien ehkäisystä ja itsemurhaa yrittäneen henkilön hoidosta on ilmestynyt uusi Käypä hoito 
-suositus, jonka ydinasia on itsetuhoisuuden arviointi. Tule myös kuuntelemaan uusin tieto bentsodiatsepiinien, pregabaliinin ja ketiapiinin määräämisestä ja iäkkään psyykenlääkityksestä.

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: fysiatria, lastenpsykiatria, oikeuslääketiede, yleislääketiede; 2 tuntia: kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen kemia, lastenneurologia, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, psykiatria, terveydenhuolto, työterveyshuolto; 1 tunti: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, foniatria, geriatria, ihotaudit ja allergologia, kliininen neurofysiologia, liikuntalääketiede, nefrologia

Puheenjohtaja professori MERJA VIIKKI, Tampereen yliopisto

9.30   Dosentti KLAUS RANTA, HUS
            Ahdistunut nuori

9.55   Dosentti HANNA VALTONEN, Helsingin kaupunki
            Itsetuhoisuuden arviointi

10.20  Professori RIITTAKERTTU KALTIALA, Tampereen yliopisto
             Syömishäiriöt – hälytysmerkit ja alkutoimet

10.45  TAUKO (25 min)

11.10   Erikoislääkäri MERJA SYRJÄMÄKI, Tays
            Bentsodiatsepiinit, pregabaliini ja ketiapiini – kenelle ja milloin

11.35   Professori HANNU KOPONEN, Helsingin yliopisto
             Iäkkään psyykenlääkitys

12.00  Ohjelma päättyy