Keskiviikkona 18.3.2020

GYNEKOLOGIN KYSELYTUNTI

Päivystys on tarkoitettu välittömän hoidon tarpeessa olevia potilaita varten. Lähettävä lääkäri joutuu arvioimaan potilaan sairaustilan vakavuutta ja lisätutkimusten tarvetta sekä kohtaamaan potilaan vaatimukset lähetteen tekemiseen. Nuorista naisista viidenneksellä on BMI 30 tai sen yli ja siihen liittyen kuukautishäiriöitä ja erilaisia terveysriskejä. Fertiili-ikäisen naisen anemia-tutkimukset tulisi aina aloittaa huolellisella kuukautisanamneesilla. Naisten virtsankarkailun perustutkimukset ja suuri osa hoitoa on perusterveydenhuollon tehtävä, käypä hoito-ohje on vuodelta 2017. HPV-näyte osana papa-seulontaa on alkanut Tampereelta ja nyt laajenemassa koko Suomeen. Varaa haastavia kysymyksiä loistaville luennoitsijoille!

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: kliininen kemia; 2 tuntia: gastroenterologinen kirurgia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen mikrobiologia, naistentaudit ja synnytykset, nuorisopsykiatria, oikeuslääketiede, patologia, radiologia, syöpätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto, urologia, yleiskirurgia, yleislääketiede; 1 tunti: endokrinologia, ihotaudit ja allergologia, sisätaudit

Puheenjohtaja LT KIRSI KUISMANEN, Tays

10.15  Erikoislääkäri MIKA HELSTE, Tays
            Päivystyspotilaan gynekologiaa

10.40 Dosentti LAURE MORIN-PAPUNEN, OYS
            Paino-ongelmaisen nuoren gynekologiset ongelmat

11.05  Dosentti RITVA HURSKAINEN, Mehiläinen
            Naisen anemia – onko syynä runsaat vuodot

11.30 TAUKO (20 min)

11.50  Professori JOHANNA MÄENPÄÄ, Tampereen yliopisto
            Papasta paremmaksi – HPV-näyte valtakunnalliseksi

12.15  Dosentti EIJA LAURIKAINEN, TYKS
            Konservatiivisesti kontinentiksi?

12.40  Ohjelma päättyy