Keskiviikkona 18.3.2020

UNI HUKASSA

Pitkäkestoisesta unettomuudesta kärsii noin 12 % aikuisväestöstä, joten sitä voidaan pitää varsinaisena kansansairautena. Unettomuus kytkeytyy tiiviisti moniin somaattisiin sairauksiin, mielenterveyteen ja päiväaikaiseen toimintakykyyn. Vastaanottokäynnillä tulisi tehokkaasti selvittää mahdolliset unettomuutta ylläpitävät mekanismit ja kohdistaa hoito yksilöllisesti niihin. Lääkkeettömät ja lääkkeelliset hoitomuodot kehittyvät ja lisääntyvät nopeasti ja tarjolla on mittava valikoima erilaisia vaihtoehtoja. Parhaat hoitotulokset pitkäkestoiseen unettomuuteen on saatu kognitiivisbehavioraalisesta terapiasta, mutta miten se toteutetaan nykyresursseilla perusterveydenhuollossa?

Erikoistumiskoulutuksena 3 tuntia: akuuttilääketiede, fysiatria, kliininen farmakologia ja lääkehoito, lastenneurologia, nuorisopsykiatria, oikeuslääketiede, oikeuspsykiatria, psykiatria, sisätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto, yleislääketiede; 2 tuntia: foniatria, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia; 1 tunti: geriatria, kardiologia, liikuntalääketiede, silmätaudit

Puheenjohtaja professori TIINA PAUNIO, Helsingin yliopisto

13.50  Tutkimusprofessori TIMO PARTONEN, THL
             Univajeen terveysvaikutukset

14.15  Erikoislääkäri JANNE KANERVISTO, Coronaria Uniklinikka
             Uniongelmista kärsivän haastattelu ja tutkimus

14.40  Dosentti MIKAEL SALLINEN, TTL
             Unettoman työkyky

15.05  TAUKO (25 min)

15.30  Dosentti KATINKA TUISKU, HYKS
             Unettomuuden lääkkeettömän hoidon periaatteet

15.55  Unihoitaja TUULA TANSKANEN, HYKS
             Unettomuuden lääkkeetön hoito käytännössä

16.20  Professori MARKKU PARTINEN, Helsingin Uniklinikka
             Lääkehoidon optimointi ja uudet oreksiiniantagonistit

16.45  Ohjelma päättyy