Keskiviikkona 18.3.2020

KIRJOJA LÄÄKÄRIN LAUKKUUN

Kirjallisuus tarjoaa mahdollisuuden tutkia ihmisenä olemisen problematiikkaa paremmin kuin ehkä mikään muu tieteellinen tai taiteellinen ilmaisukeino. Kirjallisuutta onkin käytetty jo pitkään osana lääketieteen perus- ja jatkokoulutusta. Tarkastelemme tässä seminaarissa kirjallisuutta lääkärin työn rikastajana lääkärilukijan, lääkärikirjailijan ja lääkäriopettajan näkökulmista. Tilaisuus on suunniteltu yhteistyössä Pirkkalaiskirjailijat ry:n ja Lääketieteen filosofian seuran kanssa.

Puheenjohtajat arkkiatri RISTO PELKONEN, Helsinki ja professori KATRI KAUKINEN, Tampereen yliopisto

10.00  Dosentti KATI JUVA, HUS
             Auttaako lukeminen lääkäriä ymmärtämään potilaitaan paremmin?

10.30  Paneeli: Lääkäri kirjoittajana
             Paneelin vetäjänä toimii kirjallisuudentutkija, FT MARKKU SOIKKELI, Tampere
             erikoislääkäri, kirjailija JOEL HAAHTELA, Mehiläinen
             erikoislääkäri, kirjailija KATRI LIPSON, Mehiläinen
             päätoimittaja, kirjailija PERTTI SALOHEIMO, Suomen Lääkärilehti

11.30  LT LENA SJÖBERG, Helsingin yliopisto
             Kirjallisuus lääkärien koulutuksessa

12.00  Ohjelma päättyy